Projektikohtainen lisätyövoima rakennusten suunnitteluun

ARK - RAK - LVI - SÄH

PUHTI TYÖVOIMAPALVELU - RESURSSIPANKKI


ARKKITEHTISUUNNITTELU

RAKENNESUUNNITTELU

LVI- SUUNNITTELU

SÄHKÖSUUNNITTELU


Rakennusten suunnittelu on hankekohtaista, ja suunnittelutoimistojen työvoiman tarve vaihtelee tilauskannan mukaisesti. Valtakunnallinen PUHTI työvoimapalvelu mahdollistaa työvoiman sujuvan liikkuvuuden, mikä kohdentaa lisäresurssit juuri oikeisiin hankkeiseen, juuri oikeaan aikaan.

Projektikohtaisen työvoiman sujuva liikkuvuus merkitsee käytännössä sekä suunnittelutoimistojen -, että suunnittelijoiden etujen parantamista.

PUHTI - EDUT


Suunnittelutoimistot

Suunnittelutoimistot voivat optimoida työvoimaresurssit tehokkaasti PUHTI-  palvelulla, suhdanteiden ja oman tilauskannan mukaisesti. Yritysten kiinteiden kustannusten osuus vähenee, kustannustehokkuus paranee.

Suunnittelijat

Suunnittelijat sitoutuvat kerralla yhteen tiettyyn hankkeeseen ja voivat itsenäisesti päättää oman työnsä ja vapaa-aikansa suhteesta. PUHTI hankkeet ovat vaihtelevia, haastavia ja mielekkäitä, sekä projektikohtainen ansiotaso palkitseva.