Tehosta toimistonne tuloskuntoa

SUUNNITTELUTOIMISTOT

Suunnittelutoimistojen liikevaihdon kehitys on hankekohtaista, ja työvoiman tarve vaihtelee tilauskannan mukaisesti. 

PUHTI työvoimapalvelu toimii resurssipankkinanne. Tilauskannan lisääntyessä saatte projektikohtaista lisätyövoimaa, tilauskannan laskiessa voitte taas vähentää työvoimaresursseja.

Ulkoistamalla osa (10-30 %) työvoimasta PUHTI Työvoimapalvelulle, pysyy toimistonne liiketoiminta jatkuvasti kilpailukykyisenä. Ulkoisen lisätyövoiman käyttö räätälöidään yhteistyössä aina vain todellisen tarpeenne mukaisesti, hankekohtaisesti.

Toimistonne saa huomattavaa kustannusetua henkilöstöresursseja tehostamalla, kiinteiden kustannusten suhteellinen osuus laskee.

PUHTI työvoimapalvelu mahdollistaa lisäresurssit juuri oikeaan hankkeeseen, juuri oikeaan aikaan.

Suunnittelutoimistoilla on myös mahdollisuus palkata vakuuttava PUHTI- osaaja vakituiseksi työntekijäksi, mikäli suunnittelija ja toimisto yhteistyössä näin haluavat.  

Olkaa hyvä ja ottakaa sitoumuksetta yhteyttä, suunnitellaan yhdessä toimistonne henkilöstöresurssit joustamaan vaihtuvan tilauskantanne mukaisesti. Lisätyövoimaa optimoimalla voimme yhdessä parantaa kustannustehokkuuttanne sekä kannattavuuttanne.